Mina ryttarknivar går inte i ingrepp

Rep: 1

Publicerat: 09/23/2018Jag bytte ut min kraftuttagskoppling och kraftuttagsbrytare och mina gräsklippare griper fortfarande inte in ??? Bältet är bra, vi testade den nya kraftuttagskopplingen och dess fina och vi köpte 2 växlar. Funkar fortfarande inte. Hjälp!!!

Kommentarer:

Denna fråga migrerades från https://meta.ifixit.com/Answers .

09/24/2018 förbi jag robot

1 Svar

Vald lösning

Rep: 675,2k

Tuff en, du har träffat huvudproblemen.

Orsak 1

PTO-koppling

PTO-kopplingen (Power Take Off) är ett sätt att manuellt koppla bort motorn från knivarna. När kopplingssolenoiden är aktiverad, kopplar kopplingen in i drivremmen för att driva gräsklipparens knivar. Om kraftuttagskopplingen inte får ström, om kopplingssolenoiden är defekt eller om kopplingen är sliten, kommer inte gräsklipparbladen att gå i ingrepp. PTO-kopplingen kan inte repareras - om kopplingen är defekt måste du byta ut den.

Se om det här tidigare svaret hjälper:

kommer klippaggregatet inte att aktiveras när kraftuttagsbrytaren är påslagen?

Tina