Hur återställer jag oljeljuset för byte?

2005-2009 Chevrolet Equinox

Den första generationen av Chevrolet Equinox, en crossover-SUV från Chevrolet baserad på General Motors Theta-plattform.

Rep: 37Inlagt: 2011-03-21

Hur återställer jag byteoljelampan?

Kommentarer:

hur återställer jag oljeljuset för en 2000 Daewoo nibura vagn?

xbox one controller stötar svårt att trycka på

04/22/2016 förbi jill

5 svar

Vald lösning

huvudaktiveringskod för rca-surfplatta

Rep: 12,3k

Vrid din nyckel till läget 'På', men starta inte ditt fordon.

Vid denna tidpunkt skiljer sig vissa Chevy:

(Försök på det här sättet först) Pumpa din gaspedal tre gånger inom 5 sekunder

eller

Använd knappen på instrumentpanelen som har ett 'i' eller har en väg på den. Om du trycker på denna knapp ska du gå igenom körsträcka, däcktryck ... etc. Du vill ha 'Oljelivslängd' och tryck sedan och håll ned bockmarkeringsknappen tills oljelivet återställs.

Det har gått ett tag sedan jag arbetade på Jiffy Lube, men det är så jag lärde mig att återställa oljeljuset på Chevy's.

Du kan också kontrollera din användarhandbok och den ska berätta hur.

iPhone 4-lampan kommer inte att stängas av

Kommentarer:

Gruvan 2007 Chevy Suburban LS Jag gjorde den första, tryckte på bromsen och höll inne inom 5 sekunder fungerade inte. Den andra fungerade med hjälp av 'i' -knappen för att gå till oljecykel och hålla kvar tills mitt oljeliv återställs till 100% bra för google / datorer och teknik.

Tack också Matt din info var till hjälp ......

2018-08-14 förbi Derek Bennett

Rep: 49

För min 2005-modell, vrid nyckeln till PÅ utan att starta fordonet och tryck gaspedalen hela vägen ner tre gånger inom 5 sekunder. Lampan blinkar när den återställs, vrid tändningen till OFF-läget.

min xbox one s slås inte på

Rep: 13

Inlagt: 2011-05-25

Gruvan är att trycka ner bromspedalen hela vägen 3 gånger inom 5 sekunder och oljelampan kommer att blinka och sedan förbli släckt. Gör detta medan nyckeln är i läget 'På'.

Rep: 13

Detta är det fullständiga förfarandet för att återställa oljetjänstljus Chevrolet Equinox. Om du vill återställa underhållsoljelampan efter en oljebyte. Eller återställ kontrollampan, krockkuddslampan, inspektionsnyckel eller inspektionsfel när det är nödvändigt för Chevrolet-bilar. Eller någon varningslampa för servicepåminnelse som visas på displayen.

http: //resetservicelight.com/reset-oil-s ...

Detta är en informationssajt där du kan lösa dina bilproblem.

Sony Vaio kommer inte att slå på

Rep: 1

Jag har en Chevy Tahoe 2007. Jag försöker varje procedur som finns för att ställa in min oljelivslängd till 100%. Jag byter olja i mitt oljeliv är fortfarande 0%. Jag trycker på I-knappen för att mitt oljelivslängd kom upp till noll procent Kontrollknappen för att byta oljelampa till hundra procent i den här metoden fungerar inte för mig eller ditt liv är fortfarande på 0%. Vad gör jag för att ställa in min oljelivslängd till 100%. Vad kan vara fel med mitt fordon kan jag försöka alla förfaranden som jag kunde

Kommentarer:

Jag har en Chevy Tahoe 2007 och min olja är fortfarande på 0% ingenting fungerar vad behöver jag två dussin?

03/24/2017 förbi aflipette

Kevin